Forside

Vores Naturbørnehus


Vores Naturbørnehus er en fri vuggestue og børnehave som startede i 2007.

Vi bygger på Kold og Grundtvigs skole- og barnesyn. For os indebærer det, at leg og læring foregår med respekt for barndommen. Børnene er ikke små ufærdige voksne som hurtigst muligt skal blive voksne, barndommen har en værdi i sig selv.


Derfor danner den frie leg og aktiviteter som børnene selv beslutter om de vil deltage i, grundlaget for hverdagen. Dermed ikke sagt, at vi ikke stiller krav til børnene, men voksenstyrede aktiviteter skal som udgangspunkt tiltrække barnet fordi det selv føler en nysgerrighed for disse.


Udeliv og motorik i gymnastiksalen prioriterer vi højt, så kroppens sanser og fysik styrkes og udfordres.


For os er tryghed og nærvær afgørende for børnenes opbygning af deres selvværd. Hvilket igen er afgørende for deres evne til, at klare livets modgang og nyde dets medgang. Nyeste tilsynsrapport kan ses her.


Besøg i Vores Naturbørnehus:

Interesserede er meget velkommen til at besøge vuggestuen eller børnehaven.

Besøg aftales på telefon nr.: 86 68 03 44 eller mail:

mail@vores-naturbornehus.dk


Tilmeldingsblanket hentes her.
Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk