Fakta

Vores Naturbørnehus


Åbningstider:

Mandag til torsdag: kl. 6.15 -16.30

Fredag: kl. 6.30-16.00.

Har I brug for pasning udover dette tidsrum - tag en snak med leder Randi Fruerlund Bech, som kan kontaktes på tlf. 86 68 03 44 eller mail: mail@vores-naturbornehus.dk


Lukkedage 2019:

Nytår: 1. januar.

Vinterferie: Torsdag d. 14. feb. og  fredag d. 15. feb.

Pædagogisk dag onsdag d. 17. april.

Kristi Himmelfartsferie: Fredag d. 31 maj.

Grundlovsdag: Onsdag d. 5 juni

Sommerferie: uge 29 ,30 og 31

Efterårsferie: Torsdag d. 17 okt. og fredag d. 18 okt.

Juleferie: Mandag d. 23. dec., tirsdag d. 24. dec, fredag  27. dec, mandag 30. dec. og tirsdag d. 31. dec.


Forældrebetaling 2019:

Vuggestue heldags 3.323 kr./mdr.

Vuggestue halvdags 1.994 kr./mdr (8.00-12.00)

Børnehave heldags 1.806 kr./mdr.

Børnehave halvdags 1.084 kr./mdr. (8.00-12.00)

Priser følger taksterne for vuggestue og børnehave i Viborg kommune.

Der udover betales 75 kr. til frugt/eftermiddagsmad pr. barn pr mdr.

Der gives søskenderabat i børnehave/vuggestue/dagpleje: halv pris på den billigste plads.

Friplads til vuggestue og børnehave kan søges hos hjem kommunen og tildeles efter husstandens samlede A-indkomst.


Optagelse:

Der optages op til 35 fuldtidsbørn i Vores Naturbørnehus. Søskende til børn i vuggestue eller børnehaven er dog altid sikret optagelse.

Hvis det skønnes pædagogisk forsvarligt kan bestyrelsen i samråd med den daglige leder give dispensation for ovenstående regler. Tilmeldingsblanket kan hentes her.


Tilsynsrapporter:

Tilsynsrapporten 2018

Tilsynsrapporten 2017

Tilsynsrapporten 2016Vores Naturbørnehus | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehus.dk